Wednesday, May 9, 2012

Väikeelamute renoveerimistoetused on otsas :(

Teave Kredexi kodulehelt:
"Taastuvenergia toetusele esitatud taotluste rahaline maht ületab ettenähtud vahendeid 1,5 kordselt. Palume arvestada võimalusega, et edaspidi esitatavatele taotlustele ei pruugi vahendeid jätkuda."

Samas on teada, et toetused jaotati välja umbes 1 päevaga ja seda ligikaudu 100le isikule, kes omasid väga head teavet taotlemise sujuva kulgemise kohta.

Toetuse taotluse avaldustele, mis sisaldasid puuduseid, anti aega 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Ilmselgelt need puudused ka kõrvaldatakse.
Seega Kredexi lause viimane lootustandev osa on osav manipuleerimine. Otsene tõlge võiks olla selline "unustage edasised taotlused, midagi ei saa".

No comments:

Post a Comment