Wednesday, May 9, 2012

Väikeelamute renoveerimistoetused on otsas :(

Teave Kredexi kodulehelt:
"Taastuvenergia toetusele esitatud taotluste rahaline maht ületab ettenähtud vahendeid 1,5 kordselt. Palume arvestada võimalusega, et edaspidi esitatavatele taotlustele ei pruugi vahendeid jätkuda."

Samas on teada, et toetused jaotati välja umbes 1 päevaga ja seda ligikaudu 100le isikule, kes omasid väga head teavet taotlemise sujuva kulgemise kohta.

Toetuse taotluse avaldustele, mis sisaldasid puuduseid, anti aega 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Ilmselgelt need puudused ka kõrvaldatakse.
Seega Kredexi lause viimane lootustandev osa on osav manipuleerimine. Otsene tõlge võiks olla selline "unustage edasised taotlused, midagi ei saa".

Thursday, May 3, 2012

Siin on näide päikesekütte paigaldamisest, mis on ennast aastaga ära tasunud.

Soomes, Parainen linnas, aadressil Voimakatu 2 on kasutusel 1100m2 suurune tööstushall. Halli sisetemperatuuri hoitakse läbi aasta 16-18 C juures ja samas hallis asuva 100m2 suuruse kontori temperatuur on 23-24 C.
 
Olemasoleva küttesüsteemina kasutati õlikatelt koos 2300 liitrise akumulatsioonipaagiga. Selle abil köeti tööstushallis kaloriifereid ja kontori radiaatoreid.

Enne päikeseküttesüsteemi paigaldamist kulus aastas 13200 liitrit kütteõli, mille maksumus on 13200 x 1,15=15180 eurot.

2011. aasta september paigaldati 7 paneeliga päikeseküttesüsteem (päikesetorude läbimõõt 69mm ja 20 tükki paneelis) koos 700 liitrise akumulatsioonipaagiga. Süsteem omakorda ühendati olemasoleva põhiküttesüsteemiga.

2012. aasta aprilli seisuga on kulunud 6400 liitrit kütteõli maksumusega 
6400 x 1,15= 7360 eurot.
Võrreldes eelnevate aastatega on kulunud umbes 50% vähem kütteõli.
Päikeseküttesüsteemi hind koos paigaldusega oli 8000 eurot + käibemaks.

Kui võtta varasemast kütteõli maksumusest maha see aasta õlile kulunud summa, siis saame 15180-7360=7820 eurot kokkuhoidu. Päikeseküttesüsteem maksis ise 8000 eurot, ning siis on veel puudu 180 eurot, et süsteem oleks majanduslikult nullis. Ehk siis alatest suvest on iga päev juba korralik rahaline võit.

Kokkuvõtteks võib öelda, et päikeseküttesüsteem on ennast ära tasunud aprillis 2012.

Kulud elektrile on suurenenud 100 euro võrra aastas, varasemalt oli aastane kulu 1500 eurot. Arvatavasti on kulu tekkinud päikesekütte tsirkulaarpumba tarbest, mis kevadeti ja sügiseti töötab keskmiselt  kella 8.00st hommikul kuni 21.00ni õhtul. See näitab, et päikeseküttesüsteem töötab pidevalt ja annab suurt kokkuhoidu kütteõli vähema tarbimise näol.

Kokkuhoiu saavutamiseks on vajalikud spetsialistide poolt õigesti dimensioneeritud, paigaldatud seadmed ning ainult tehase poolt heaks kiidetud materjalide ja juhtimisautomaatika kasutamine.

Wednesday, May 2, 2012

Fotod päikesekollektorite paigaldamisest korrusmaja katusele!
Kredex alustas taastuvenergia toestuste jagamist eramajadele!

Toetust saab taotleda väikeelamu rekonstrueerimistöödeks, vajalike ehitustoodete- ja materjalide soetamiseks, projekteerimiseks, omanikujärelevalve teostamiseks ning taastuvenergia seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks.
Rica.fi päikesekollektorid

Taotlus tuleb esitada enne töödega alustamist. Toetuse väljamaksmiseks peab taotleja olema renoveerimistööd lõpetanud ja/või taastuvenergiaseadmed soetanud ja paigaldanud ning arved omafinantseeringu ulatuses tasunud.

Toetuse tingimused on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega Väikeelamute rekonstrueerimise toetus, mille Kredex soovitab toetusest huvitatutel kindlasti põhjalikult tutvuda.

Vaata väikeelamute renoveerimistoetuse kohta täpsemalt Kredexi veebilehelt.